top of page

GALERIE PHOTOS

VERSTECKERLES SPIEL

Février 2016

D'Trupa

Photo de groupe lors d’une répétition (saison 2015/2016)

D'Trupa
Sarah und Alain

Vu vorna glicha Sìe gàr nìt im Hermann Mann

Carla, Marc und Paul

Ìch hàn d’Manner garn wu z’erscht mìt da Muschkla danka

Louisa und Hermann

Avec Louisa, ça dé-ménage en musique !

Marie-Édith und Norbert

Waïsch Norberala, ìch hàn nit zum versteckla

Marie-Édith und Hermann

Brücha nìt drucka ; ìch gàng mìch in d’r Kuch geversteckla

Paul, Norbert und Alain

Un da Süffer ìsch àllawag ejra Unkel oder ejer Schwoger ?

Alain und Norbert

Ìch bìn do fer a Inventair zu màcha, awer pschtt ! 's ìsch a g'heimi Mission !

Louisa und Norbert

Zeiga mìr da Nàgel ; da ìsch jo noch nàgelneï !

Louisa

In dar Bütick kàsch di eifàch nìt kültiviara !

Micheline

I wem ìsch denn da blau Rock ?

Marie-Édith

Er hät Racht, ìch hàn nix vum a Spàssvogel !

Louisa und Norbert

Ah ! Se sìn G’richtsvorzieger ?

Micheline und Hermann

Es dat mìch rànggiara wen dü hét Owa noch kennsch do bliewa

Sylvie

Sylvie notre souffleuse mérite aussi d’être dans la lumière

Louisa und Alain

D’r Cousin Alain schriebt allès grundsätzlig uf

Carla und Alain

Alain déclare sa flamme à Carla

Micheline und Marc

Wenn ìch güat verstànda hàn, sìn Sìe oï allei….

Louisa und Sarah

Awer do kenna Sìe noch làng am Düma lula !

Marc und Norbert

Marc a un argument tranchant pour retrouver sa fiancée

Notre maquilleuse Eliane

Les maquillages d’Eliane ont tenu jusqu’au bout !

Hermann und Paul

A Schluck Wisky kennt Ìhna güat màcha

Hermann und Marie-Édith

Da schwàrz Rock geht Ìhna gànz guat

bottom of page